AUTOŠKOLA

Informácie

Autoškola funguje v Snine od r. 1993, každoročne otvára niekoľko nových kurzov. V priestoroch autoškoly vykonávame:

· Autoškola MOTOCENTRUM SNINA s.r.o. vykonáva kurzy na skupiny

 

  AM - Malý motocykel 15 rokov

  A1 - Motocykel do 11 kW 16 rokov

  A2 - Motocykel do 35kW

  A - Motocykel nad 35 kW 24 rokov

  B - Osobný automobil 17 rokov

  BE - Príves za osobný automobil nad 3,5t 18 rokov

  C - Nákladný automobil 21 rokov - možnosť využiť REPAS - preplatenie kurzu Úradom práce

  CE - Príves za nákladný automobil 21 rokov - možnosť využiť REPAS - preplatenie kurzu Úradom práce

  D1 - Preprava najviac 16 osôb 21 rokov

  D - Autobus 24 rokov - možnosť využiť REPAS - preplatenie kurzu Úradom práce

  DE - Príves za autobus 24 rokov - možnosť využiť REPAS - preplatenie kurzu Úradom práce

  T - Traktor 17 rokov

 

· Kvalifikačná karta vodiča - KKV - možnosť využiť REPAS - preplatenie kurzu Úradom práce

 

· KONDIČNÉ JAZDY - Tieto sú určené pre vodičov, ktorí už sú držiteľmi vodičského oprávnenia, ale pochybujú o svojich schopnostiach alebo si chcú zdokonaliť zručnosti v technike jazdy. Počet jázd si stanoví zákazník.

 

· DOŠKOLOVACIE KURZY

 

· KURZY PRVEJ POMOCI

 

Pre výučbu sú pripravené vlastné vyučovacie priestory, trenažérová učebňa, autocvičisko a vyškolení učitelia teórie a praktického výcviku. Autoškola poskytuje špičkové služby za výhodné ceny a pre každého študenta zapožičiavame najnovšie knihy, testy, konštrukcie ZADARMO!

Prehľad kurzov

 • Vodičské oprávnenie skupiny "A"

  Do skupiny motorových vozidiel A patria:

   

  a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km ∙ h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

   

  b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, s výkonom presahujúcim 15 kW oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "A1"

  Ľahké motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho s výkonom nepresahujúcim 11 kW a s pomerom výkonu / hmotnosti najviac 0,1 kW / kg a so zdvihovým objemom spaľovacieho motora neprevyšujúcim 125 cm3.

  Trojkolesové motorové vozidlá s výkonom nepresahujúcim 15 kW.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "A2"

  Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

   

  Dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A2 sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A2. Vodičské oprávnenie skupiny A2 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A2, ako aj motorové vozidlá skupiny A1 a AM.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2

 • Vodičské oprávnenie skupiny "B"

  Teoretická príprava - prebieha v pracovných dňoch. Počas kurzu absolvujete teoretické celky, kde Vám podrobne vysvetlíme pravidlá cestnej premávky, dopravné značky, zvládnutie dopravných situácií, konštrukciu a základnú údržbu motorového vozidla, samozrejmosťou sú aj zásady bezpečnej jazdy.

   

   Praktický výcvik - pozostáva z autocvičiska, autotrenažéra a praktických jázd. Počas tejto prípravy absolvujete minimálne 500km jázd po meste, s nácvikom rôznych dopravných situácií, samozrejme aj s nácvikom parkovania.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "C"

  Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg, k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny C možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny C, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny C1 a T.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "D"

  Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny D1 a T.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "D1"

  Do skupiny motorových vozidiel D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých

  dĺžka nepresahuje 8m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny D1, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny T.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je  21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny D1.

 • Vodičské oprávnenie skupiny "T"

  Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

   

  Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny T sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny T. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky.

   

  Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny T.

Školiace stredisko  - Kvalifikačná karta vodiča ( KKV )

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča.

V zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), rozdeľujeme kurzy na:

 

 • kurzy základnej kvalifikácie vodičov (140 hod)
 • kurzy pravidelného výcviku vodičov (35 hod)

 

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na:

 

 • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E
 • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E

 

K získaniu KKV alebo vodičského preukazu skupiny C, CE, D, DE  je nutné absolvovať kurz prvej pomoci, ktorý je možné absolvovať priamo u nás.

REPAS

Na kartu KKV a vodičský preukaz skupiny C, CE, D, DE majú záujemcovia možnosť využiť REPAS cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý to za určitých podmienok prepláca.

Kontaktný formulár

Formulár sa odosiela...

Nastala chyba pri odosielaní.

Formulár odoslaný

Kontaktovaním našej firmy súhlasíte so spracovaním osobných údajov, viac tu.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov