AUTOŠKOLA

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška na kurz: Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

UPOZORNENIE - Žiadosť o vodičský kurz je potrebné vytlačiť obojstranne, veľkosť formátu A4, dátum vyplnenia žiadosti nevypisujte.

 

Neúčasť: Ospravedlnenie za neúčasť na skúškach

UPOZORNENIE - Ak sa nezúčastnite na skúške v termíne, ktorý udelil PZ ODI, je vašou povinnosťou vypísať tlačivo, podpísať ho a spolu s ospravedlnením priniesť do kancelárie autoškoly. Až následne Vás môžeme opätovne hlásiť na skúšky.

 

Nemáte 18 rokov? K vydanie VO sk. B, budete potrebovať predložiť: Žiadosť o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča

 

Nemáte 24 rokov, a chcete sa podrobiť osobitnej skúške na sk. A? Budete musieť dokladovať čestné vyhlásenie:  Čestné vyhlásenie o praxi

 

Užitočné informácie nájdete na: JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave).

 

Cvičné testy nájdete na JISCD tu.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov