AUTOŠKOLA

Podmienky

K zaradeniu do kurzu na vodičské oprávnenie budete potrebovať:

  • žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia - všetky skupiny
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti - platí 12 mesiacov
  • psychologické vyšetrenie - iba pri VO sk. C, CE, D, DE

 

Na záverečné skúšky VO budete potrebovať

  • kolkovú známku v hodnote:

     a) 33€ - sk B, BE a T

     b) 16,50€ - sk A

     c)  66,-€ - sk C, CE, D, DE

  • úhrada ceny výcviku (najneskôr do skúšok)
  • absolvovaný kurz prvej pomoci

 

Užitočné informácie nájdete na: JISCD (Jednotný informačný systém v cestnej doprave)

 

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

 

15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,

16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1/B1,

17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B/T,

18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2,BE, C1/C1E,

21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C,CE, D1/D1E,

24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A,D/DE.

© MOTOCENTRUM Snina, všetky práva vyhradené.

Ochrana osobných údajov